MarkanvisningStockholmsregionen växer med 300 000–500 000 personer fram till 2030. I Nacka planeras för en befolkningsökning på 30–45 000 under samma period.När tunnelbanan är på plats 2030 ska Nacka ha byggt 14 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser bara på västra Sicklaön. Detta område kallar vi Nacka Stad. Det framtida bostadsbyggandet kommer i stor utsträckning att ske i Nacka stad men även i anslutning till lokala centra. Med Nackas tre nya tunnelbanestationer och den förtätning som sker i samband med detta förstärks Nackas nära koppling till Stockholm.

För att tydliggöra hur tilldelningen av kommunens mark sker finns riktlinjer för markanvisning. Markanvisning innebär en option att under en viss tid och under vissa villkor ensam få förhandla med kommunen om förutsättning för exploatering inom ett visst markområde som kommunen äger.